Avispa Fukuoka

SoccerFoot(Japanese)  >  J-League Chant  >  Avispa FukuokaTeam Call-
Avispa Fukuoka (* * ***)
Fukuoka Call-
Fuku-Oka
Oretachiga Fukuoka-
Oretachiga Fukuoka Atsuku Moeru
Kono-Kimochi Todoku-made Utai-Tsudukeru
Avispa Ole-
Avispa Ole Avispa Ole
Avispa Ole Ole
Warerano-Subete-
Avispa-Fukuoka Warerano-Subete
Daremo-Tomerarenai Aisuru-Kimochi
Hakatano-Otokonara-
Hakatano-Otokonara Kimochiwo-Misero
Osoreru-kotohanai Sa-Yukoze
Itsumo-Oretachiha-Utau-
Fukuoka Oretachiha-Kokode-Umare
Avispa Oretachiha-Kimito-Ikiru
Donnani-Kurushii-tokidemo Kokorono-Nakani-Itsumoiru
LaLa- LaLa- LaLa- La- LaLa- LaLaLa
Itsumo-Oretachiha-Utau
Sagan-Tosu-ha-YowaiOnly Tosu
Hakata-demo Inaka-demo
Sagan-Tosu-ha-Yowai
Tonanai-yatsu-ha Sagan-TosuOnly Tosu
Tonanai-yatsu Sagan-Tosu
Oretachi-no-Machi-
Oretachi-no-Machi-niha Avispa-ga-aru
Oretachi-no-Kokoroni Itsumo-Ikiteiru
Kimini-autabini Kokoro-ubawarete
Minnna-Kimini-Hamatte-yukunosa o-o-o
Allez Avispa-
Allez Allez
Allez-Allez Avispa
Allez-Allez Avispa
Allez-Allez Avispa Ah Ah
(Up)Attacking
Oissah (Oissah)
(Attack)Attacking
O-O Oi O-O Oi O-O Oi Oi Oi
Vamos-
Vamos Avispa-Fukuoka
Warerato Itsumo-Tomoni
Love Fukuoka-
Love Fukuoka Oratachino-Yumewo-Nosete
Saigomade-Tatakai-nuke Oretachiwo-Uragiru-wake-naisa
Kimochiwo-Misetekure-
Korekara Hajimaru Oretachino-Utade
Goal-ga Kimareba Kimochi-yokunareru
La- LaLaLa- Kono-Kimochi-Tomaranai
La- LaLaLa- Kimochiwo-Misetekure
Korenai-Yatsurano-Tamenimo-
Sa Koewo-dashi Tobihanero
Atsui-utade Korenai-Yatsurano-Tamenimo
Fukuoka Katase-yoze
Vamo-Vamos-
Vamo Vamo Vamos Avispa-Fukuoka
Korekara-Hajimaru-
Korekara-Hajimaru Avispa-no-Kogeki
Nanten-Hairuka-Wakaranai (Hey)
La- LaLaLaLaLaLaLa
La- LaLaLaLaLaLaLa
La- LaLaLaLaLaLaLa
LaLaLaLaLa

Mada-Mada-Tsudukuyo Avispa-no-Kogeki
Nanten-Hairuka-Wakaranai (Hey)
La- LaLaLaLaLaLaLa
La- LaLaLaLaLaLaLa
La- LaLaLaLaLaLaLa
LaLaLaLaLa
Hakata-he-Kaero-
Hakata-he-Kaero Hakata-he-Kaero
Hakata-he-Kaero Minnade-Kaero

Japanese Version

Last Update 2010/04/03 (Revision 2011/03/20)

●別名●

SoccerFoot(Japanese)

Free Link