Sagan Tosu

SoccerFoot(Japanese)  >  J-League Chant  >  Sagan TosuSagan Call-
(* * ***) Sagan To-su
We Are Sagan-
We Are Sagan
Minority-
(Ole Ole Ole Sagan-Tosu) Ole Ole Ole Sagan-Tosu
(Ole Ole Ole Sagan-Tosu) Ole Ole Ole Sagan-Tosu
(Ole Ole Ole Sagan-Tosu) Ole Ole Ole Sagan-Tosu

Sa Tateyo Tomoni-Yuko Kyono-Shoriwo-Tsukamoze
Sa Tateyo Tomoni-Utao
Ole Ole (Ole Ole )
Ole Ole (Ole Ole )
Ole Ole Ole Sagan-Tosu
Ole Ole Ole Sagan-Tosu
Ole Ole Ole Sagan-Tosu
Ole Ole Ole Sagan-Tosu

Sa Tateyo Tomoni-Yuko Kyono-Shoriwo-Tsukamoze
Sa Tateyo Tomoni-Utao
Ole Ole (Ole Ole )
Ole Ole (Ole Ole )
Ole Ole Ole Sagan-Tosu
Ole Ole Ole Sagan-Tosu
Ole Ole Ole Sagan-Tosu
Ole Ole Ole Sagan-Tosu
(Chance)At set plays
(* * *** * ******) Goal! Goal!
(Attack)Attacking
Oi Oi Sagan-Goal
(Up1)Attacking
Oi (***) Oi (***)
Oi (***) Oi Oh
(Up2)Attacking
(* * *** ****) Sagan
Vamos-
Vamos Oretachino-Sagan-Tosu
LaLa LaLa- LaLa- Shoriwo-Tuskame
Oreno-Hokori Sagan-Tosu-
Hashiri-Tsudukeru Oreno-Hokori Sagan-Tosu
Shinjite-Utau LaLaLa-Shoriwo-Mezashi
Vamo Sagan-Tosu-
Vamo-Vamo Sagan-Tosu
Vamo-Vamo Sagan-Tosu
Vamo Sagan-Tosu
Vamo Sagan-Tosu
-
Ole Ole Ole Ole Ole-Sagan-Tosu
Ole Ole Ole Ole Ole-Sagan-Tosu
Sa-Yukoze-Nanimo-Osorezuni
Tomoni-Tatakaoze-Sagan-Tosu
Itsumo-Oretachiga Sobani-Irukara
Nanimo-Kowakuha Naisa
Vamo Sagan-
Oh Vamo-Sagan
Sagan Sagan Vamo-Sagan

Japanese Version

Last Update 2011/03/07

●別名●

SoccerFoot(Japanese)

Free Link